ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА "Спечели чисто нови работни обувки модел EMERTON S1"

 

Участниците в играта трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на играта (отбелязвани като „Официални Правила“).

РАЗДЕЛ I.ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е „МЕЛА 05“ ЕООД. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).

2. Официалните Правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: www.mela99.com  за целия период на Играта. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.mela99.com

3. Играта е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България.

4. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия.

РАЗДЕЛ II.ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

1. Играта се организира и провежда в периода от 16.06.2017г. до  27.06.2017г., само на територията на Република България.

 

РАЗДЕЛ III.МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

1. Играта се организира в Интернет https://www.facebook.com/Rabotni.oblekla.i.obuvki.online/?ref=aymt_homepage_panel.

2. Начало на играта 16.06.2017г. За участие в играта е необходимо всеки участник:

2.1. Да коментира с "УЧАСТВАМ" публикацията за играта и да хареса фейсбук страницата ни.

3. Всяко участие след изтичане на крайния срок на играта (23:59 часа на 27.06.2017 г.) ще се счита за невалидно.

4. Наградният фонд за целия период на Играта включва:

Работни обувки EMERTON S1 

6. Наградата ще бъде доставена безплатно до печелившите участници.

Победедителят може да вземе своята награда:

1. Лично в магазина ни в град Варна

ИЛИ

 

2. Доставка с куриер на договерен адрес.

 

Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт, некореспондиращ, непълен или неточен e-mail, или адрес за доставка.

8. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации, всеки участник има право на едно участие в играта. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата.

РАЗДЕЛ IV. ПОБЕДИТЕЛ

1. Победителят ще бъде изтеглен на случаен принцип на 28.06.2017. В жребия ще бъдат включени всички участници, които са спазили Правилата на играта. Победителят ще бъде обявен в фейсбук страницата ни на 28.06.17г

РАЗДЕЛ V. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от „МЕЛА 05“ ЕООД. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

2. За получаване на награда си, печелившият се съгласява да предостави следните данни на „МЕЛА 05“ ЕООД: три имена, e-mail, адрес и телефон за връзка. В срок до 5 дни /28.06.2017г./след обявяване на края на играта победителя е длъжен да предостави необходимите данни – чрез имейл на [email protected] или телефонно обаждане на 0879 579 364

– (пон-пет: 08:30 – 17:30).

РАЗДЕЛ VI. ДРУГИ

1. Победителят няма право да изисква наградата в паричен еквивалент.

2. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции – в периода на играта и след това.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА  “Спечели чисто нови работни обувки EMERTON S1”

 

Участниците в играта трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на играта (отбелязвани като „Официални Правила“).

РАЗДЕЛ I.ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е „МЕЛА 05“ ЕООД. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).

2. Официалните Правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес:  www.mela99.com за целия период на Играта. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.mela99.com

3. Играта е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България.

4. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия.

РАЗДЕЛ II.ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

1. Играта се организира и провежда в периода от 16.06.2017г. до  27.06.2017г., само на територията на Република България.

 

РАЗДЕЛ III.МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

1. Играта се организира в Интернет https://www.facebook.com/Rabotni.oblekla.i.obuvki.online/?ref=aymt_homepage_panel

2. Начало на играта 16.06.2017г. За участие в играта е необходимо всеки участник:

2.1. Да коментира с "УЧАСТВАМ" публикацията за играта и да хареса фейсбук страницата ни.

3. Всяко участие след изтичане на крайния срок на играта (23:59 часа на 27.06.2017 г.) ще се счита за невалидно.

4. Наградният фонд за целия период на Играта включва:

Работни обувки модел EMERTON S1 

6. Наградата ще бъде доставена безплатно до печелившите участници.

Победедителят може да получи наградата си:

1. Лично в магазина ни в град Варна

ИЛИ

 

2. Нашия чрез доставка от куриерска фирма до посочен предварително адрес.

 

Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт, некореспондиращ, непълен или неточен e-mail, или адрес за доставка.

8. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации, всеки участник има право на едно участие в играта. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата.

РАЗДЕЛ IV. ПОБЕДИТЕЛ

1. Победителят ще бъде изтеглен на случаен принцип на 28.06.2017. В жребия ще бъдат включени всички участници, които са спазили Правилата на играта. Победителят ще бъде обявен в фейсбук страницата ни на 28.06.17г

РАЗДЕЛ V. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от „МЕЛА 05“ ЕООД. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

2. За получаване на награда си, печелившият се съгласява да предостави следните данни на „МЕЛА 05“ ЕООД: три имена, e-mail, адрес и телефон за връзка. В срок до 5 дни /27.06.2017г./след обявяване на края на играта победителя е длъжен да предостави необходимите данни – чрез имейл на [email protected] или телефонно обаждане на 0879 579 364

– (пон-пет: 08:30 – 17:30).

РАЗДЕЛ VI. ДРУГИ

1. Победителят няма право да изисква наградата в паричен еквивалент.

2. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции – в периода на играта и след това.