Химически филтър DPI Sekur A2B2E2K2 P3

Комбиниран химически филтър DIRIN 230 - А2В2Е2К2-P3 RD, BIOSTOP е предназначен за противогази и полумаски с едно филтърно гнездо съгласно EN 148/1 филтър, с резбa.
Може да се използва с Цяла лицева маска DPI Sekur C 701

38,00 лв

Повече информация

Комбиниран филтър за химическа защита DIRIN 230 - А2В2Е2К2-P3 RD, BIOSTOP. Този филтър защитава от органични съединения и техните пари, неорганични и киселинни газове и пари, серен диоксид, амоняк и производни на амоняка съединения, радиоактивен и токсичен прах, бактерии и вируси. При съхранение и работа системата BIOSTOP не позволява развитието на бактерии и плесени върху и във филтъра. Филтрите могат да се изгарят след когато станат негодни. DIRIN 230 са с резба съгласно БДС EN 148-1:2002.

Срок на годност при съхранение - считан от датата на производство.
В съответствие с EN 14387:2004+A1:2008, EN 143

Мнения за продукти

Напишете вашето мнение