Полезна информация

Това е страница с полезна информация за информация, стандарти, начини на ползване на работни облекла, работни обувки и лични предпазни средства.

1. Информация относно дихателни маски и филтри:

Филтърните маски са лични предпазни средства, предназначени да филтрират вредните частици и замърсители от въздуха, който дишаме. Те обикновено се използват в ситуации, в които има висока концентрация на замърсители във въздуха, като например

  • Промишлени работи - заваряване, шмиргелене, боядисване, поцинковане, работа с химически продукти, работа с отпадъци и др.
  • Почистване - работа с различни почистващи препарати както в промишлеността така и у дома,
  • Работа в земеделието - пръскане с препарати на полето или в складовете с продукция срещу вредители
  • Строителство - къртене, боядисване, заваряване и др
  • В медицината - за изследователски дейности, предпазване от бактерии и вируси, във фармацията.

Филтърните маски работят чрез улавяне на частици във филтърния материал, предотвратявайки навлизането им в дихателната система. Те се предлагат в различни видове и нива на филтрация, вариращи от основни маски за еднократна употреба до респиратори и противогази със сменяеми филтри.

Важно е да изберете правилния тип филтърна маска за конкретната среда и необходимото ниво на защита.

Правилното използване и прилягане също са от решаващо значение за осигуряване на максимална ефективност.

Като цяло, филтърните маски играят решаваща роля за намаляване на риска от вдишване на вредни вещества и поддържане на здравето на дихателните пътища в опасна среда. Филтрите за дихателни маски са основен компонент, който помага да се гарантира, че въздухът, който дишаме, е чист и без вредни частици. Тези филтри са предназначени да улавят и отстраняват широк спектър от замърсители, включително прах, полени, бактерии и дори някои вируси. Те работят с помощта на комбинация от физични и химични процеси, за да улавят частиците, докато въздухът преминава през маската. Някои филтри са направени от материали като активен въглен, които могат да абсорбират и неутрализират миризми и газове. Други могат да включват няколко слоя фини влакна, за да създадат бариера срещу по - малки частици. Ефективността на филтъра често се измерва чрез неговата ефективност на филтриране, която показва процента на частиците, които може да отстрани от въздуха.

Важно е да изберете филтри, които са специално предназначени за вида маска, която се използва, и да ги подменяте редовно, за да поддържате тяхната ефективност.

За да изберете подходящите за вас филтри трябва да знаете на какви опасности ще бъдат изложени хората който ще използват маските и филтрите. Най-общо маските се разделят от опасностите от който предпазват  на:

  • Маски и филтри за защита от прах
  • Маски и филтри за защита от химически опасности

Маските за защита от прах се разделят на три вида - FFP1, FFP2 и FFP3. Разликата е в големината на частиците които могат да преминат през филтриращите елементи, като най- високо ниво на защита е FFP3, 

Стандарти за дихателни маски FFP1, FFP2, FFP3

Маските за защита от химически опасности се разделят на две големи групи:

  •  Маски с филтър, който пречистват въздух с достатъчно съдържание на кислород, от вредни и опасни вещества 

  •  Дихателни апарати, който подават въздух от източник /напр. бутилка/, когато няма достатъчно кислород или вредните вещества са в концентрация която надвишава нормите

За да се предпазите, химически и/или бактериални опасни вещества трябва да подберете съответните филтри или дихателни апарати.

Изборът на газов филтър за съответната маска много често се уточнява в информационния лист за безопасност на веществото, с което работите.